Εναλλακτικά Λογισμικά Ανοικτού Πηγαίου Κώδικα

From CSWiki
(Redirected from Open Source Alternatives)
Jump to: navigation, search

Σημειώνεται ότι τα λογισμικά που προτείνονται εδώ δεν σημαίνει ότι αναγκαστικά έχουν όλες τις λειτουργίες που έχουν τα εμπορικά λογισμικά. Πολλές φορές έχουν λιγότερες ή και περισσότερες λειτουργίες. Η επιλογή έγινε μόνο με την γενική λειτουργικότητα τα των λογισμικών.

Το Ver. αναφέρεται στη διαθέσιμη έκδοση που μπορεί να εγκατασταθεί χρησιμοποιώντας τις αποθήκες του Τμήματος, όχι το τελευταίο διαθέσιμο. Εάν η στήλη Ver. είναι κενή το λογισμικό υπάρχει στην έκδοση του CentOS και ανανεώνεται με τις διαδικασίες ανανέωσης του Centos.

Λειτουργία Εμπορικό Λογισμικό Open Source Software
Linux Ver. Windows Ver. Mac Ver.
Drawing/Design Suite Microsoft Visio
Smartdraw
Gnome Project Dia 0.97 Gnome Project Dia
Email processor Microsoft Outlook Thunderbird Thunderbird
Graphics Adobe Photoshop Gimp
+Gimpshop
Gimp
+Gimpshop
Gimp
+Gimpshop
IDE (integrated development environment) Eclipse
PDF reader/writer Adobe Acrobat OpenOffice PDFCreator
PDF reader Acrobat Reader Evince - Gnome Project PDFCreator
Office Suite (Word processor, Spreadsheets, Drawing, Project, Slides Presenter, Database) Microsoft Office OpenOffice OpenOffice
Multimedia Player
Terminal Emulator SecPanel PuTTY
Web Designer/Programmer Adobe Dreamweaver Bluefish 1.0.4 Bluefish

Εγκατάσταση

Τα περισσότερα από τα πιο πάνω λογισμικά διανέμονται μαζί με το λειτουργικό CentOS. Ακολουθήστε τις οδηγίες εγκατάστασης στο El/CentOS για τα υπόλοιπα.

Δείτε επίσης

http://www.osalt.com