El/CentOS

From CSWiki
Jump to: navigation, search

Η παρούσα σελίδα είναι υπό κατασκευή. Χρησιμοποιήστε τις πληροφορίες με προσοχή.

Το λειτουργικό σύστημα (ΛΣ) (Operating System - OS) CentOS χρησιμοποιείται εκτεταμένα στο τμήμα Πληροφορικής. Είναι ένα λειτουργικό της οικογένειας UNIX και ειδικότερα της ομάδας λειτουργικών τύπου Linux. Βασίζεται στο πολύ γνωστό λειτουργικό
Centos icon 60.png
RedHat Enterprise Linux από το οποίο παίρνει και το πηγαίο του κώδικα (source code). Το CentOS χαρακτηρίζεται από απαράμιλλη σταθερότητα και μακροβιότητα (υποστηρίζεται για τουλάχιστον μια δεκαετία). Έχει ιδιαίτερες ικανότητες σαν λειτουργικό κλάσης διακομιστή (server). Παρόλα αυτά μπορεί να λειτουργήσει και σαν ένα πολύ καλό σταθερό και εξαιρετικά γρήγορο σύστημα χρήστη (desktop system) αν γίνουν κάποιες προσθήκες και προσαρμογές για να υποστηρίζονται διαδεδομένες εφαρμογές. Το πιο κάτω κείμενο προσπαθεί να δώσει οδηγίες πως ένα σύστημα CentOS μπορεί να μετατραπεί σε λειτουργικό για προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή εξαιρετικής ποιότητας. Ταυτόχρονα δίνουμε και οδηγίες πως μπορεί ένα τέτοιο σύστημα να χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες των μαθημάτων του τμήματος Πληροφορικής.

Είναι γνωστό ότι το CentOS, πολύ συχνά, δεν παρέχει τις τελευταίες διαθέσιμες εκδόσεις των εφαρμογών. Ο λόγος είναι ότι η επιδίωξη του είναι η παροχή ενός πολύ σταθερού και γρήγορου συστήματος που κάνει χρήση των υλικών (hardware) με τον καλύτερο τρόπο. Αν οι ανάγκες σας επιβάλλουν χρήση των τελευταίων εκδόσεων υπάρχουν εναλλακτικές εκδόσεις Linux. Μια καλή εναλλακτική λύση στο CentOS είναι το Ubuntu Linux.

Τι Απαιτείται

Για να κάνετε χρήση του CentOS δεν χρειάζονται ιδιαίτερα ειδικευμένα μηχανήματα. Τόσο οι μικροεπεξεργαστές Intel όσο AMD υποστηρίζονται. Άρα ένας οποιοσδήποτε υπολογιστής (ακόμα και πιο παλιάς γενεάς) μπορεί να λειτουργήσει ικανοποιητικά.

Εγκατάσταση

Ενέργειες μετά την εγκατάσταση

Χρήσιμες ρυθμίσεις

Ελέγξτε ότι τα πιο κάτω λογισμικά έιναι εγκατεστημένα:

 • system-config-language
in shell startup do: alias rm rm -i


Αλλαγή της ημερομηνίας

Πολύ πιθανό μετά την εγκατάσταση του CenTOS η ημερομηνία να εμφανίζεται με το αμερικάνικο τρόπο. Για να διορθωθεί αυτό:

 • (MENU) System/Administration/Language
 • Επιλέγουμε English (Great Britain)
 • Κάνουμε log out και log in

Εάν διαλέξουμε την γλώσσα Greek τότε όλο το περιβάλλον (μενού) του CentOS θα μετατραπεί σε Ελληνικό και θα διορθωθεί και η ημερομηνία. Η αλλαγή αυτή επηρεάζει και τα περισσότερα προγράμματα όπως Firefox, Thunderbird κλπ τα οποία αντιλαμβάνονται την αλλαγή στο επίπεδο ΛΣ.

Εγκατάσταση και Αναβάθμιση Λογισμικών

 • Όπως είναι κατανοητό, υπάρχει πληθώρα λογισμικών τα οποία είναι διαθέσιμα με την μεθοδολογία του ανοικτού κώδικα. Οι επιλογή του ενός αντί του άλλου λογισμικού είναι πολλές φορές ζήτημα προσωπικής προτίμησης. Στον παρόντα οδηγό δίνουμε προτιμήσεις που έχουμε βρει ότι λειτουργούν ικανοποιητικά.
 • Για να βοηθήσουμε στην επιλογή λογισμικών έχουμε δημιουργήσει ένα πίνακα με τα επιλεγμένα μας λογισμικά τα οποία έχουμε δοκιμάσει.
 • Συνήθως, εκτός από πολύ απλές περιπτώσεις, ένα λογισμικό για να εγκατασταθεί χρειάζεται πρώτα να γίνει εγκατάσταση των προαπαιτούμενων του (βιβλιοθήκες λογισμικού). Στο περιβάλλον MS-Windows αυτές οι βιβλιοθήκες βρίσκονται ήδη μέσα στο λογισμικό ή εγκαθίστανται δυναμικά.
 • Στο Linux λόγω και της πληθώρας βιβλιοθηκών είναι δυνατό να μην παρέχονται από το λογισμικό που εγκαθιστούμε. Λόγω αυτής της ιδιαιτερότητας είναι πιθανό η αρχάριοι χρήστες να μην μπορούν να εγκαταστήσουν λογισμικά. Ακολουθώνταε τις διαδικασίες πιο κάτω εγκαθηστούμε ειδικά λογισμικά που πειτρεουν την εγκατάσταση λογισμικών από δύο «αποθήκες» λογισμικών, την RPMForge και την τοπική αποθήκη του ΤΜήματος Πληροφορικής. 'Ετσι μειώνεται δραστικά ή πιθανότητα προβλημάτων εγκατάστασης λογισμικών.

Εγκατάσταση της Αποθήκης RPM RPMForge

Η βιβλιοθήκη RPMForge περιέχει πέραν των 4000 προγραμμάτων τα οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Ακολουθήστε την πιο κάτω διαδικασία για εγκατάσταση. Η διαδικασία αυτή επιτρέπει την εγκατάσταση προγραμμάτων από το RPMForge ΜΟΝΟ όταν ΔΕΝ υπάρχουν στις βιβλιοθήκες του CentOS.

 • yum install yum-priorities
- ελέγξτε ότι το αρχείο /etc/yum/pluginconf.d/priorities.conf περίεχει
[main]
enabled=1
- στο αρχείο //etc/yum.repos.d/CentOS-Base.repo
προσθέστε τη γραμμή
priority=1 στα [base], [addons], [updates], [extras]. [centosplus]
priority=2 στο [contrib] (εάν υπάρχει)
 • Εάν το σύστημα σας είναι 32-bit κατεβάστε το
http://packages.sw.be/rpmforge-release/rpmforge-release-0.5.1-1.el5.rf.i386.rpm
Επιλέξτε "Save File"
 • Εάν το σύστημα σας είναι 64-bit κατεβάστε το
http://packages.sw.be/rpmforge-release/rpmforge-release-0.5.1-1.el5.rf.x86_64.rpm
Επιλέξτε "Save File"
 • Κατεβάστε και εγκαταστήστε το κλειδί
rpm --import http://apt.sw.be/RPM-GPG-KEY.dag.txt
 • Ελέγξτε το πακέτο εγκατάστασης
rpm -K rpmforge-release-0.5.1-1.el5.rf.*.rpm
 • και εγκαταστήστε
rpm -i rpmforge-release-0.5.1-1.el5.rf.*.rpm
 • καθορίστε την προτεραιότητα της αποθήκης
Στο αρχείο /etc/yum.repos.d/rpmforge.repo βάλτε την γραμμή
priority=10
 • Δοκιμάστε την εγκατάσταση για καλή λειτουργία
yum check-update
Πρέπει να πάρετε κάτι παρόμοιο με τα πιο κάτω:
Loading "priorities" plugin
...
140 packages excluded due to repository priority protections
The number above may differ, but there should be several packages shown as being excluded.
 • Δοκιμάστε ένα λογισμικό
yum install mplayer

Εγκατάσταση Τοπικής Αποθήκης

Η ΟΤΥ για να παρέχει ακόμα πιο καλή βοήθεια για τους χρήστες έχει δημιουργήσει επίσης δική της βιβλιοθήκη με μερικά λογισμικά 'η αναβαθμίσεις που πιθανό να μην υπάρχουν διαθέσιμα αλλού. Η βιβλιοθήκη αυτή περιέχει λογισμικά που αναφέρονται στον οδηγό με τα επιλεγμένα μας λογισμικά (όσα δεν διανέμονται με το κυρίως λειτουργικό ή την βιβλιοθήκη RPMfrge).

 • Για να ενεργοποιήσετε αυτή την "αποθήκη" ακολουθήστε τις πιο κάτω οδηγίες:
Στο Μενού>
 • Applications/Add Remove Software (θα χρειαστείτε root πρόσβαση)
 • Edit/Repositories
Add
Name: CS-UCY-APPS
Description: Computer Science Applications
Location: ftp://yum.cs.ucy.ac.cy/pub/linux/CS-Applications/centos/$releasever/$basearch/
 • Στο αρχείο /etc/yum.repos.d/CS-UCY-APPS.repo βάλτε την γραμμή
priority=30

Ανάπτυξη Λογισμικού

Η ανάπτυξη λογισμικού είναι ειδικότητα στην πληροφορική και σαν τέτοια απαιτεί ειδικές γνώσεις και εμπειρία. Η ανάπτυξη τέτοιων γνώσεων απαιτεί υπομονή και επιμονή. Δεν υπάρχει ένας και μοναδικός τρόπος ανάπτυξης λογισμικών.

Κατά την διαδικασία ανάπτυξης λογισμικού (software development) είναι σύνηθες να χρειαστούν εγκατάσταση μεγάλος αριθμός ειδικών βιβλιοθηκών για να είναι εφικτή η ανάπτυξη λογισμικού. Ποιες βιβλιοθήκες πρέπει να εγκατασταθούν εξαρτάται από την εργασία που το λογισμικό μας θα επιτελέσει. Η γνώση του λογισμικού που αναπτύσσεται είναι απαραίτητη. Τέτοιες βιβλιοθήκες και υποσυστήματα στο CentOS, συνήθως, έχουν ονόματα με κατάληξη devel.

Ο ασφαλέστερος τρόπος είναι να βεβαιωθούμε για τα προαπαιτούμενα από τις πληροφορίες του λογισμικού που αναπτύσσουμε.

Μερικά βασικά λογισμικά που είναι αναγκαία για ανάπτυξη λογισμικού είναι:

 • autoconf
 • imake
 • gcc
 • flex

Eclipse IDE

Η χρήση ενός IDE (Integrated Development Environment) [1] βοηθά πάρα πολύ στην ανάπτυξη λογισμικών. Η Eclipse χρησιμοποιείτε εκτεταμένα στο Τμήμα για την ανάπτυξη λογισμικών. Η Eclipse μπορεί να εγκατασταθεί με:

Applications/Add Remove programs/
View/List
Select eclipse-platform
Apply

Anjuda IDE

Thunderbird

 • Για να μετακινήσουμε το configuration του Thunderbird μετακινούμε όλο το profile. Εάν δεν έχουμε κάνει αλλαγές από τα deafult τότε αυτό μόνο χρειάζεται.

Εγκατάσταση MS-Windows

Προβλήματα

 1. Suspend/Resume how to


Επίσης